Pendik İmplant Diş Kliniği - İntermedi Pendik Ağız ve Diş Sağlığı

Kısa, Kısaltılmış ve Mini İmplant Uygulamaları

Kısa dental implant tedavisi, diş eksikliği olan bireylere kemik derinliği az olan durumlarda implant destekli restorasyon sağlamak için kullanılan bir tedavi yöntemidir. Geleneksel implantlardan daha kısa implantlar kullanılarak uygulanan bu tedavi, özellikle üst çenede  sinüs boşluğunun çok sarkık olduğu ve alt çenede kemik yıkımının fazla olduğu durumlarda avantajlı olabilir.

Kısa dental implantlar, standart implantlardan daha kısa boyutta olan implantlardır. Genellikle 6-8 mm uzunluğunda olan kısa implantlar, diş eksikliği olan bölgelerde sınırlı kemik yüksekliği veya genişliği durumlarında kullanılır. Kısa implantlar, titanyumdan yapılmıştır ve çene kemiğiyle uyum sağlamak için biyouyumludur. Kısa dental implant tedavisi, yeterli kemik hacmi olan hastalarda uygulanabilir. Ancak, implantların yeterli stabilite ve destek sağlaması için uygun kemik yoğunluğu ve kalitesi önemlidir. İmplant tedavisi öncesinde çene kemiği değerlendirilir ve radyografik görüntülemelerle kemik durumu incelenerek karar verilir. Kısa implantlar, cerrahi bir prosedürle çene kemiğine yerleştirilir. İşlem genellikle lokal anestezi altında yapılır. Cerrahi sırasında implantların doğru bir şekilde konumlandırılması ve çene kemiğiyle uyumlu hale getirilmesi önemlidir. İmplantlar, çene kemiğiyle birleşerek osseointegrasyon sürecine girer ve sabit bir temel oluştururlar. İmplantlar yerleştirildikten sonra, iyileşme süreci için bir süre beklenir. Osseointegrasyon tamamlandığında, implant üstü yapılar (protez, kron, köprü vb.) takılır. Bu restorasyonlar, diş eksikliği olan bölgeye estetik ve fonksiyonel bir çözüm sağlar.Kısa dental implant tedavisinin bazı avantajları şunlardır: 

  • Sınırlı kemik yüksekliği veya genişliği olan bölgelerde implant tedavisinin uygulanabilmesi.
  • Kısa implantlar, cerrahi işlem sırasında daha az invaziv olabilir ve iyileşme süreci daha kısa olabilir.
  • Tedavi süreci daha hızlı tamamlanabilir.
  • Estetik ve fonksiyonel sonuçlar sağlayabilir.
  • Kısa dental implant tedavisi, her birey için uygun olmayabilir ve tedavi planlaması uzman bir diş hekimi tarafından yapılmalıdır.

Mini Dental İmplantlar

Mini dental implantlar, diş eksikliği durumunda implant tedavisi sağlamak için kullanılan küçük boyutlu implantlardır. Standart dental implantlardan daha küçük çapta ve genellikle 3.0 mm ile 3.5 mm arasında çapları vardır.

Mini dental implantlar aşağıdaki durumlarda tercih edilebilir:

  • Sınırlı Kemik Hacmi : Diş eksikliği olan bölgede yeterli kemik hacmi olmadığında veya kemik genişliği sınırlı olduğunda mini dental implantlar tercih edilebilir. Bu implantlar, daha az kemik gerektirdiği için uygun bir seçenek olabilir.
  • Tam Protezlere Destek Olarak : Mini dental implantlar, tam dişsiz hastalarda takılıp çıkarılabilen protezlerin stabilizasyonunu sağlamak için kullanılabilir. Bu protezler, diş eti üzerindeki implantlara bağlanır ve protezin sabitlenmesini sağlar. Mini implantlar, hreketli  protezlerin güvenli bir şekilde tutunmasını sağlar.
  • Kısmi (parsiyel) Protezlerin Desteklenmesi : Kısmi protezlerdeki eksik dişlerin yerine geçmek ve protezin stabilitesini artırmak için mini implantlar kullanılabilir. Mini implantlar, kısmi protezin implantlara bağlanmasını sağlar ve protezin doğru konumda stabil kalmasını sağlar.
  • Yetersiz Kemiğin İmplant Tedavisi : Kemik hacmi veya kalitesi düşük olduğunda, standart implantlar için yeterli destek sağlamak zor olabilir. Mini dental implantlar, kemik durumu uygun olmayan durumlarda da implant tedavisinin uygulanabilmesini sağlar.
  • Daha Az İnvaziv Tedavi : Mini dental implantlar, daha az invaziv bir cerrahi prosedür gerektirir. Çünkü küçük çapları sayesinde genellikle cerrahi işlem sırasında kemik grefti veya kemik şekillendirme gerektirmezler. Bu da hastalar için daha kısa iyileşme süresi ve daha az rahatsızlık anlamına gelebilir.

Mini dental implantlar, yukarıda belirtilen durumlar gibi spesifik durumlar için tercih edilebilir. Bununla birlikte, her hasta için en uygun tedavi seçeneğini belirlemek için diş hekimiyle görüşmek önemlidir. Diş hekimi, hastanın ağız yapısı, kemik durumu ve diğer faktörleri değerlendirerek en uygun implant tedavi planını oluşturacaktır.